Informacja o plikach Cookie

Ta strona używa plików Cookie (wyłącznie do statystyk i obsługi sesji). Masz oczywiście możliwość wyłączenia zapisu plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Jeżeli nie wyłączysz możliwości zapisywania plików cookie, które pochodzą z naszej witryny, to znaczy że zgadzasz się na ich zapisywanie i przechowywanie na Twoim komputerze.
W przypadku korzystania z urządzeń przenośnych (smartfon, telefon, tablet itp) proponujemy zapoznanie się z informacjami udostępnianymi w dokumentacji przez ich producentów na temat ochrony prywatności.

Rekrutacja została zakończona.
Kurs na prawo jazdy kat. B został już uruchomiony. Przewidywane zakończenie kursu oraz egzaminy - 30 czerwca 2011.

 
 

W ramach kursu każdy Uczestnik Projektu (UP) wykona badania lekarskie umożliwiające uzyskanie prawa jazdy oraz otrzyma materiały informacyjno-promocyjne i szkoleniowe.

Następnie zostaną przeprowadzone zajęcia teoretyczne oraz praktyczne w wymiarze 30 godz., po zakończeniu których UP przystąpi do egzaminu organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.

Ponadto w trakcie kursu uczestnikom zapewnione zostanie wyżywienie. W kursie może wziąć udział osoba, która ukończyła 18 lat.

Uczestników:
25

Rekrutacja została zakończona.
Kurs na prawo jazdy kat. C został już uruchomiony. Przewidywane zakończenie kursu oraz egzaminy - 31 lipca 2011.

 
 

W ramach kursu każdy Uczestnik Projektu (UP) wykona badania lekarskie umożliwiające uzyskanie prawa jazdy oraz otrzyma materiały informacyjno-promocyjne i szkoleniowe.

Następnie zostaną przeprowadzone zajęcia teoretyczne oraz praktyczne w wymiarze 30 godz., po zakończeniu których UP przystąpi do egzaminu organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.

Ponadto w trakcie kursu uczestnikom zapewnione zostanie wyżywienie. W kursie może wziąć udział osoba, która ukończyła 18 lat.

Uczestników:
20

Rekrutacja została zakończona.
Kurs na prawo jazdy kat. D został już uruchomiony. Przewidywane zakończenie kursu oraz egzaminy - 31 sierpnia 2011.

 
 

W ramach kursu każdy Uczestnik Projektu (UP) wykona badania lekarskie umożliwiające uzyskanie prawa jazdy oraz otrzyma materiały informacyjno-promocyjne i szkoleniowe.

Następnie zostaną przeprowadzone zajęcia teoretyczne oraz praktyczne w wymiarze:

  • - zajęcia praktyczne 60 godz. - dla osób posiadających prawo jazdy kat. B
  • - zajęcia praktyczne 40 godz. - dla osób posiadających prawo jazdy kat. C

Po zakończeniu kursów UP przystąpi do egzaminu organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.

Ponadto w trakcie kursu uczestnikom zapewnione zostanie wyżywienie. W kursie może wziąć udział osoba, która ukończyła 21 lat.

Uczestników:
15

Rekrutacja została zakończona.
Kurs rozpocznie się w sierpniu 2011 (spotkanie organizacyjne).

 
 

W ramach kursu każdy Uczestnik Projektu (UP) wykona badania lekarskie umożliwiające uzyskanie prawa jazdy oraz otrzyma materiały informacyjno-promocyjne i szkoleniowe.

Następnie zostaną przeprowadzone zajęcia teoretyczne w wymiarze 52 godz. i praktyczne 15 godz., po zakończeniu których UP przystąpi do egzaminu.

Ponadto w trakcie kursu uczestnikom zapewnione zostanie wyżywienie.

Uczestników:
20

Rekrutacja trwa !!!
Na kurs mogą zgłaszać się osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako bezrobotne oraz osoby o niskich dochodach (poniżej 504 zł na osobę w rodzinie).

Wymagane dokumenty:
- zaświadczenie z UP o statusie osoby bezrobotnej,
- rolnicy: kserokopia nakazu płatniczego i zaświadczenie/oświadczenie o ilości osób zameldowanych w gospodarstwie.

Zgłoszenia przyjmowane są do końca WRZEŚNIA. Przewidywany termin szkolenia PAŹDZIERNIK 2011 r.

 
 

W ramach kursu każdy Uczestnik Projektu (UP) otrzyma materiały informacyjno-promocyjne i szkoleniowe.

Następnie zostaną przeprowadzone zajęcia teoretyczne i praktyczne, po zakończeniu których UP przystąpi do egzaminu.

Po zdaniu egzaminu otrzyma państwowe świadectwo uprawniające do obsługi pił mechanicznych.

Uczestników:
90

Rekrutacja trwa !!!
Przewidywane rozpoczęcie szkolenia: sierpień-październik 2011.

 
 

W ramach kursu każdy Uczestnik Projektu (UP) wykona badania lekarskie umożliwiające uzyskanie uprawnień oraz otrzyma materiały informacyjno-promocyjne i szkoleniowe.

Następnie zostaną przeprowadzone zajęcia teoretyczne w wymiarze 40 godz., po zakończeniu których UP przystąpi do egzaminu.

Ponadto w trakcie kursu uczestnikom zapewnione zostanie wyżywienie. W kursie może wziąć udział osoba, która ukończyła 21 lat i posiada prawo jazdy kat. C

Uczestników:
20

Rekrutacja trwa !!!
Przewidywane rozpoczęcie szkoleń: sierpień-grudzień 2011 r.

 
 

W ramach kursu każdy Uczestnik Projektu (UP) wykona badania lekarskie umożliwiające uzyskanie uprawnień oraz otrzyma materiały informacyjno-promocyjne i szkoleniowe.

Następnie zostaną przeprowadzone zajęcia teoretyczne w wymiarze 130 godz. i praktyczne 10 godz., po zakończeniu których UP przystąpi do egzaminu.

Ponadto w trakcie kursu uczestnikom zapewnione zostanie wyżywienie. W kursie może wziąć udział osoba, która ukończyła 23 lat oraz posiada prawo jazdy kat. D lub jest w trakcie kursu na kat. D.

Uczestników:
20

Rekrutacja trwa !!!
Przewidywany termin rozpoczęcia szkolenia: październik 2011 - styczeń 2012.

 
 

W ramach kursu każdy Uczestnik Projektu (UP) wykona badania lekarskie umożliwiające uzyskanie uprawnień oraz otrzyma materiały informacyjno-promocyjne i szkoleniowe.

Następnie zostaną przeprowadzone zajęcia teoretyczne w wymiarze 130 godz. i praktyczne 10 godz., po zakończeniu których UP przystąpi do egzaminu.

Ponadto w trakcie kursu uczestnikom zapewnione zostanie wyżywienie. W kursie może wziąć udział osoba, która ukończyła 21 lat oraz posiada prawo jazdy kat. C lub jest w trakcie kursu na kat. C.

Uczestników:
20


Klucz do sukcesu, czyli perfekcyjny biznes plan

Każde przedsiębiorstwo na pewnym etapie swojej działalności zmuszone jest do stworzenia biznes planu. Czytaj więcej »

Jak wykorzystać szansę na pozyskanie ostatnich dotacji unijnych?

W 2013 roku kończy się kolejna pula pieniędzy unijnych, które można było pozyskać w ramach kilkudziesięciu programów.
Czytaj więcej »

Indywidualna działalność gospodarcza

Dla osób lubiących działać na własny rachunek to prawie idealna forma prowadzenia działalności.
Czytaj więcej »

Adresaci Projektu:

Uczestnikami projektu mogą być mieszkańcy województwa podlaskiego mających problemy oraz trudności z integracją zawodową i społeczną, a w szczególności:

Czytaj więcej »

Doradztwo zawodowe:

Każdemu z 206 Uczestników Projektu zostaną udzielone 3 godz. indywidualnego wsparcia doradczego polegającego na opracowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju osobistego i zawodowego.

Czytaj więcej »

Coaching:

W trakcie trwania kursów każdy z UP skorzysta z 4 godz. coachingu, którego celem będzie: analiza i pomoc w bieżącej sytuacji UP oraz umacnianie w realizacji Indywidualnego Planu Działań.

Czytaj więcej »